Ein liten del av den nynorske kulturhistoria

Sigrid Merethe Hanssen, lektor og forfattar av novellesamlingar om avgjerande opplevingar i livet og mangel på kommunikasjon.

Sitatet er frå artikkelen om meg på  www.allkunne.no, eit nynorsk digitalt oppslagsverk eigd av Det Norske Samlaget og Nynorsk kultursentrum.

Nettstaden må ikkje må forvekslast med Norsk Allkunnebok som kom ut på Fonna forlag i perioden 1948-1966.