Kontakt

Eg kan tilby forfattarbesøk til alle trinn i grunnskole og vidaregåande skole, og eg samarbeider gjerne med skolane om det faglege fokuset.

Tekstane høver like godt for vaksne som for eldre. Eg har hatt oppdrag på litteraturfestivalar i heile landet, og for alle aldersgrupper.

Eg besøker gjerne bibliotek/foreiningar/lesesirklar/institusjonar, osv. Skriv ein e-post til meg for forfattarbesøk, opplesing, konsulentoppdrag, eller anna:

post@sigridmerethehanssen.no

Norsk Forfattersentrum formidlar også kontakt.