«Veinte på en båt»

Frå programmet til ARVID HANSSEN-FESTIVALEN 2012:

«TORSDAG 8. nov kl 12:00 Lenvik Folkebibliotek

BOKBAD Dagane før mai –  forfatteren Sanne Mathiassen i samtale med Sigrid Merethe Hanssen

Sanne Mathiassen (f. 1983) fra Trollvik utenfor Finnsnes er debutant av året med boka Dagene før mai utgitt på Cappelen forlag, januar 2012.

Bokas hovedperson er en ung jente fra en bygd i Nord-Norge. Faren er savnet i en båtulykke, kjæresten har dumpet henne og moren er fjern av sorg. En dag dukker ensomheten opp, og han nekter å gå sin vei. I denne stilistisk stramt komponerte kortromanen blandes det absurde med det realistiske og skaper en helt spesiell atmosfære».

Augusti

”Jag älskar gränser. Augusti som är gränsen mellan sommar och höst är den finaste månad jag vet. (…) Skymningen är gränsen mellan dag och natt, och stranden är gränsen mellan hav och land. Gränsen är förväntan: när bägge är förälskade och ingenting är sagt. Gränsen är att vara på väg. Det är vägen som är viktig.” (Tove Jansson)

Linjer og avtrykk

Hausten 2007, same året som eg var skjønnlitterær debutant, takka eg ja til å halde
foredrag på eit seminar under Arvid Hanssen-festivalen på Finnsnes. Lyrikken
skulle stå i sentrum og oppgåva mi var å knytte linjer mellom eigen forfattarskap
og poesien til far min. Det var ei stor ære som debutant å bli kalla forfattar,
og ei endå større ære at den eine boka mi blei kalla ein forfattarskap.
Likevel: det var ikkje vanskeleg å finne desse linjene og avtrykka, for meg var
dei godt synlege og lette å formidle vidare. Same dagen, eit par timar seinare, var eg mottakar av
Blix-prisen under Nordnorsk bokdag, 26 år etter at far min blei tildelt same
prisen. I 2012 er forfattarskapen min heldigvis eit større faktum, og består av
to novellesamlingar, ei barnebok og snart den første romanen, i tillegg til
songtekstar på dei to siste platene til Silje Nergaard. I dag ville far min ha fylt
80 år, og gjennom året har det vore, og skal vere, mange fine arrangement og
markeringar med forfattarskapen hans i sentrum, gode teikn på at rik litteratur
framleis skaper avtrykk i mennesket.

Ein liten del av den nynorske kulturhistoria

Sigrid Merethe Hanssen, lektor og forfattar av novellesamlingar om avgjerande opplevingar i livet og mangel på kommunikasjon.

Sitatet er frå artikkelen om meg på  www.allkunne.no, eit nynorsk digitalt oppslagsverk eigd av Det Norske Samlaget og Nynorsk kultursentrum.

Nettstaden må ikkje må forvekslast med Norsk Allkunnebok som kom ut på Fonna forlag i perioden 1948-1966.

Blix og nye bøker i Narvik

Frå programmet til nordnorsk bokdag i Narvik, 19.november:

Velkommen til feiring av årets nordnorske bøker og bokaktuelle forfattere!

 

Narvik Bibliotek:

12.00: Utstillingsåpning: Nasjonalbibliotekets vandreutstilling ”Elias Blix 175 år”, og utstilling av elevarbeider basert på bokdagens barnebokforfattere.
12.30: Catharina Fors forteller om vennskap (for barn 4-5 år)
13.00: Ingeborg Arvola, Jan Tore Noreng, Sigrid Merethe Hanssen og Asbjørn Gildberg leser (for barn ca  6-12 år)
Resten av programmet finst HER 

Hamlet i ny ham

Frå Margbok:

Dette begynte med en idé om å vie et nummer av Kuiper til rekontekstualisering, et klassisk litterært grep hvor handling, miljø eller karakterer flyttes inn i en ny kontekst. Nobelprisvinnende Derek Walcott er en av dette grepets moderne mestere, og refererer selv til dette som en form for forakt for historisk tid. For han er dette en måte å understreke for den nye verden dens samtidighet med den gamle. En hybrid tekst, en bastard som fletter seg inn i det bestående og overgår all tidligere skrevet sannhet. Å veve nye klær av gamle tråder. Å bryte ned de indre grensene i tid og rom. Dette måtte vi inn i.

I dette nummeret har redaksjonens hoder satt 24 bidragsytere under individuell regi og latt deres separate arbeid peke mot et felles utkomme. Som grunnlag for arbeidet valgte vi oss den mest klassiske av fortellinger: William Shakepeares Hamlet. Vi har delt handlinga i Hamlet inn i 24 punkter og latt hvert punkt for seg danne grunnlag for tekster av vidt forskjellig art. Resultatet er et fragmentert kommentarspor over Shakespeares Hamlet, hvor tekstene lever to liv. På det ene nivået opererer de alene, hver for seg i sin egen distinkte sjanger og form, og på det andre nivået knyttes de sammen og bindes ned av et felles utspring.

Det du skal til å lese er en roman som utfordrer romanen og et tidsskriftnummer som utfordrer tidsskriftet. La deg friste.

Bidragsytere: Even Arntzen, Therese Bakkevoll, Guri Sørumgård Botheim, Sigrid Sørumgård Botheim, Annelill B. Flaamo, Trond I. Hanssen, Sigrid Merethe Hanssen, Susanna Happonen, Havet, Cesilie Holck, Leif Høghaug, Eirik Ingebrigsten, Frank Lande, Øivind Lauvdahl, Rebekka Brox Liabø, Thomas Lundbo, Hilde Myklebust, Torjer A. Olsen, Helge Rykkja, William Shakespeare, Eirik A. Skrede, Sigbjørn Skåden, Jens K. Styve, Lene E. Westerås, Morten Wintervold, Henning Howlid Wærp.

I redaksjonen for dette nummeret satt: Therese Bakkevoll, AnneLill B. Flaamo, Susanna Happonen, Ingvild Holvik, Frank Lande, Thomas Lundbo, Sigbjørn Skåden, Morten Wintervold og Lene E. Westerås.

Sigmund Skard-stipendet 2009

 

Sigrid Merethe Hanssen fekk Sigmund Skard-stipendet på 25.000 kroner for novellesamlinga Sprang som ho debuterte med i 2007. I haust er Hanssen attende med ny bok: novellesamlinga Ingen heime.

Juryen er begeistra:

«Med denne boka etablerer Sigrid Merethe Hanssen seg som ein ny, spennande novelleforfattar, når ho med stø hand og stor innleving skriv om menneske som ikkje kjenner seg heime i sitt eige liv, og som på kvar sin måte tek steget ut frå dei faste rammene med dei konsekvensane dette får.»

Les heile artikkelen i Vårt Land, 19.august 2009

Debutantdagar i Litteraturhuset

Frå Litteraturhuset sin programoversikt:

To kvelder etter hverandre kan du høre årets nye skjønnlitterære forfattere lese fra sine bøker.

5. desember:
Eldbjørg Brekke, Izzet Celasin, Jens Frydenlund, Joakim Kjørsvik, Ellisiv Lindkvist, Agnes Ravatn, Ingvild H. Rishøi, Bjarte Samuelsen, Nils Henrik Smith, Jens K. Styve, Jon Olav Sørhaug, Tyra T. Tronstad, Oddmund F. J. Vaagsholm og Margit Walsø.

6. desember:
Trond Arntzen, Kristian Bergquist, Sturle Brustad, Kari F. Brænne, Mikkel Bugge, Audun Roar Eng, Robert Reed Flatjord, Tiger Garté, Erik Grønner, Geir Halnes, Sigrid M. Hanssen, Elizabeth Kirknes, Rebecca Kjelland, Nils Harald Sødal og Geir S. O. Ulstein.

Debutantene introduseres av Roy Jacobsen, Tove Nilsen, Johan Harstad, Terje Vallestad, Thorvald Steen, Vigdis Hjorth, Karin Fossum, Erik Fosnes Hansen og Marianne Fastvold

Ingvar Ambjørnsen inviterer og Thorvald Steen har fått i oppdrag å introdusere meg.