Hamlet i ny ham

Frå Margbok:

Dette begynte med en idé om å vie et nummer av Kuiper til rekontekstualisering, et klassisk litterært grep hvor handling, miljø eller karakterer flyttes inn i en ny kontekst. Nobelprisvinnende Derek Walcott er en av dette grepets moderne mestere, og refererer selv til dette som en form for forakt for historisk tid. For han er dette en måte å understreke for den nye verden dens samtidighet med den gamle. En hybrid tekst, en bastard som fletter seg inn i det bestående og overgår all tidligere skrevet sannhet. Å veve nye klær av gamle tråder. Å bryte ned de indre grensene i tid og rom. Dette måtte vi inn i.

I dette nummeret har redaksjonens hoder satt 24 bidragsytere under individuell regi og latt deres separate arbeid peke mot et felles utkomme. Som grunnlag for arbeidet valgte vi oss den mest klassiske av fortellinger: William Shakepeares Hamlet. Vi har delt handlinga i Hamlet inn i 24 punkter og latt hvert punkt for seg danne grunnlag for tekster av vidt forskjellig art. Resultatet er et fragmentert kommentarspor over Shakespeares Hamlet, hvor tekstene lever to liv. På det ene nivået opererer de alene, hver for seg i sin egen distinkte sjanger og form, og på det andre nivået knyttes de sammen og bindes ned av et felles utspring.

Det du skal til å lese er en roman som utfordrer romanen og et tidsskriftnummer som utfordrer tidsskriftet. La deg friste.

Bidragsytere: Even Arntzen, Therese Bakkevoll, Guri Sørumgård Botheim, Sigrid Sørumgård Botheim, Annelill B. Flaamo, Trond I. Hanssen, Sigrid Merethe Hanssen, Susanna Happonen, Havet, Cesilie Holck, Leif Høghaug, Eirik Ingebrigsten, Frank Lande, Øivind Lauvdahl, Rebekka Brox Liabø, Thomas Lundbo, Hilde Myklebust, Torjer A. Olsen, Helge Rykkja, William Shakespeare, Eirik A. Skrede, Sigbjørn Skåden, Jens K. Styve, Lene E. Westerås, Morten Wintervold, Henning Howlid Wærp.

I redaksjonen for dette nummeret satt: Therese Bakkevoll, AnneLill B. Flaamo, Susanna Happonen, Ingvild Holvik, Frank Lande, Thomas Lundbo, Sigbjørn Skåden, Morten Wintervold og Lene E. Westerås.